Energieaudit

Een energieaudit of ‘Energieadviesprocedure’ (EAP) bestaat in het opstellen van een diagnose van de energiekwaliteit van uw woning en het geven van een advies in de vorm van aanbevelingen om de prestaties van uw gebouw te verbeteren.
 
De energieaudit is bestemd voor eigenaars of (ver)huurders die hun energieverbruik op significante wijze willen doen dalen. De audit is ook noodzakelijk voor de toekenning van bepaalde premies (isolatie van muren, vloeren, enz.).

 

Meer informatie over energiecertificaten