Waartoe dient een energieaudit?

 Een energieaudit is een procedure die het mogelijk maakt om een advies te geven over de energiekwaliteit van een bestaande eengezinswoning. De EAP-procedure (energieadviesprocedure) heeft twee doelstellingen:
 
1.       De evaluatie: energiegedrag van het gebouw in standaardomstandigheden onafhankelijk van het gedrag van de bewoners met toekenning van labels.
2.       Het energieadvies: persoonlijke aanbevelingen (een lijst met verbeteringsvoorstellen) met een inschatting van de haalbare energiebesparingen.
 
Een energieaudit kan gevraagd worden door de eigenaar of (ver)huurder en wordt uitgevoerd voor bestaande individuele woningen (eengezinswoningen of appartementen).
 

 

Wat is het verschil tussen een energieaudit en een energiecertificaat?

Een energiecertificaat is een energie-evaluatie en is verplicht bij een vastgoedtransactie (verkoop of verhuur); het wordt dus in het kader van de reglementering gebruikt. Een energieaudit wordt op vrijwillige basis gevraagd door een eigenaar of (ver)huurder die de energieprestaties van zijn woning wilt verbeteren.
 
De energieaudit (of EAP-procedure) heeft twee doelstellingen:
 
1.       De evaluatie: energiediagnose van de woning met toekenning van labels.
2.       Energieadvies: persoonlijke aanbevelingen en inschatting van haalbare besparingen.
 
Tijdens een audit worden de bekleding, verwarmingsinstallatie en productie-eenheid voor sanitair warm water uitgebreider geanalyseerd en worden aanbevelingen met een financiële impact gegeven. Ten slotte is een energieaudit noodzakelijk om van bepaalde premies van het gewest te kunnen genieten.
 

 

Hoe kunt u van de premies en belastingvermindering genieten?

Een energieaudit is noodzakelijk om van bepaalde premies van het Waals Gewest te kunnen genieten:
 
  • Premie voor het isoleren van muren.
  • Premie voor het isoleren van vloeren.
  • Aanvullende premie voor het installeren van een condensatiegasketel.
 
Zodra de werken door een geregistreerde aannemer uitgevoerd zijn, moet een formulier voor het aanvragen van de premie naar het gewest gestuurd worden.
 
Ten slotte kunt u via een attest dat ondertekend is door uw auditor genieten van een belastingvermindering van 40% van het factuurbedrag van de audit incl. btw.
 

 

Welke documenten moeten opgesteld worden voor het bezoek van een auditor?

Bepaalde documenten zijn nodig omdat ze het mogelijk maken om de bekleding en systemen van de woning nauwkeurig te analyseren.
 
  • De plannen van de woning.
  • De technische details van de samenstelling van de wanden (facturen, foto’s, rekenblad K-waarde, enz.).
  • De technische fiches van de verwarmingsinstallatie en productie-eenheid voor sanitair warm water.
  • De onderhoudsfiches van de verwarmingsketel.
  • De facturen voor het verbruik van stookolie, gas, elektriciteit, enz.

 


 

Hoe verloopt een energieaudit?

Tijdens de eerste afspraak voert een erkende auditor metingen uit. Dit kan 3 tot 5 uur duren op basis van de complexiteit van het gebouw. Na dit eerste bezoek wordt een tweede bezoek vastgelegd om het rapport te overhandigen en de verschillende resultaten uit te leggen. Deze tweede afspraak is een bespreking tijdens dewelke de verschillende voorgestelde oplossingen zowel op technisch als financieel niveau besproken worden.

 


 

Wie is bevoegd om een energieaudit uit te voeren?

Het document moet afgeleverd worden door een door het Waals Gewest erkende auditor. Om te controleren of uw certificateur bevoegd is, kunt u de lijst op de website van het Waals Gewest raadplegen. Een energieauditor is altijd een professionele speler uit de bouwsector (architect of bouwkundig ingenieur).