Een gratis offerte vragen

Of u nu een particulier of ondernemer bent, er is een nieuwe tussenpersoon noodzakelijk bij nieuwe bebouwingen en ingrijpende renovaties. Deze persoon, de EPB-verantwoordelijke (energieprestatie van het gebouw) wordt aangesteld door de opdrachtgever voor elke stedenbouwkundige vergunning waarvan de ontvangstdatum later dan 1 mei 2010 is.

 
De EPB-verantwoordelijke is de persoon die belast is met het opstellen en beschrijven van de maatregelen die getroffen moeten worden om aan de EPB-vereisten te voldoen alsook het controleren van de uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot de EPB.
 
Deze vereisten hebben meer bepaald betrekking op:
 
  • De bekleding van het gebouw
  • De systemen van het gebouw
  • De ventilatie
  • De oververhitting
 
Ze hebben betrekking op alle gebouwen: huizen, woningen, winkels, ziekenhuizen, scholen, kantoren, enz.
 
CERTI-UP ! begeleidt u bij uw bouwproject en neemt alle administratieve stappen bij het gewest om uw werf tot een goed einde te brengen:
 
  • het opstellen van het EPB-engagement,
  • het opstellen en beschrijven van de maatregelen die getroffen moeten worden om aan de EPB-vereisten te voldoen,
  • het controleren van de uitvoering van de werkzaamheden met betrekking tot de EPB,
  • het opstellen van de initiële en definitieve EPB-verklaringen.