Een energieaudit of ‘Energieadviesprocedure’ (EAP) bestaat in het opstellen van een diagnose van de energiekwaliteit van uw woning en het geven van een advies in de vorm van aanbevelingen om de prestaties van uw gebouw te verbeteren.
 
De energieaudit is bestemd voor eigenaars of (ver)huurders die hun energieverbruik op significante wijze willen doen dalen. De audit is ook noodzakelijk voor de toekenning van bepaalde premies (isolatie van muren, vloeren, enz.).

Het energieadvies bestaat uit de volgende items:
 
  • Informatie over de energieprestaties van uw woning (bekleding, ventilatie, verwarmingssysteem en productie-eenheid voor sanitair warm water).
  • Verbeteringsvoorstellen met haalbare besparingen.
  • Des Technische fiches over voorgestelde aanbevelingen.
  • Een lijst met contactpersonen, publicaties en financiële stimulansen.
 
De auditor moet u dus advies geven op basis van de energiediagnose van uw woning, uw behoeften en uw budget.
 
 
HOE VERLOOPT EEN AUDIT?
Tijdens de eerste afspraak voert een erkende auditor metingen uit. Dit kan 3 tot 5 uur duren op basis van de complexiteit van het gebouw. Na dit eerste bezoek wordt een tweede bezoek vastgelegd om het rapport te overhandigen en de verschillende resultaten uit te leggen. Deze tweede afspraak is een bespreking tijdens dewelke de verschillende voorgestelde oplossingen zowel op technisch als financieel niveau besproken worden.
 
Ten slotte begeleidt Certi-up u bij uw contacten met het gewest en de staat om van de premies en fiscale kortingen te genieten waarop u recht hebt.
 
 
WAT MOET ER VOOR DE EERSTE AFSPRAAK VOORZIEN WORDEN?

Om de audit op efficiënte wijze uit te voeren, kunnen de volgende documenten gebruikt worden om het werk van uw deskundige te vereenvoudigen.
 
  • De plannen van de woning
  • De technische details van de samenstelling van de wanden (facturen, foto’s, rekenblad K-waarde, enz.)
  • De technische fiches van de verwarmingsinstallatie en productie-eenheid voor sanitair warm water
  • De onderhoudsfiches van de verwarmingsketel
  • De facturen voor het verbruik van stookolie, gas, elektriciteit, enz.